Rozsah praktického výcviku
Rozsah praktického výcviku

3 hodiny CRI(A) SE
5 hodín CRI(A) ME

Rozsah teoretického výcviku
Rozsah teoretického výcviku

bez teoretického výcviku

Platnosť kvalifikácie
Platnosť kvalifikácie

36 mesiacov

Spôsob ukončenia výcviku
Spôsob ukončenia výcviku

Praktické preskúšanie examinátorom

Cieľ výcviku

Cieľom výcviku letového inštruktora CRI je pripraviť pilota na poskytovanie výcviku na získanie kvalifikácie na príslušnom type alebo triede jednopilotných letúňov.

Vstupné požiadavky

  • platný preukaz spôsobilosti PPL(A)/CPL(A)/ATPL(A)
  • platný preukaz zdravotnej spôsobilosti 1. alebo 2. triedy
  • nálet na letúnoch najmenej 300 letových hodín pre CRI(A) SE alebo najmenej 500 hodín pre CRI(A) ME
  • najmenej 30 hodín ako PIC na príslušnom type alebo triede letúna

Priebeh výcviku

  • teoretický výcvik vyučovania a učenia
  • technický výcvik zameraný na daný typ/triedu letúňa
  • praktický výcvik techniky pilotáže a letov po okruhu
  • praktický výcvik zameraný na núdzové postupy

Získaná kvalifikácia

Držiteľ kvalifikácie CRI(A) je oprávnený pôsobiť ako inštruktor na danom type/triede letúnov pri získavaní alebo obnovovaní príslušnej triednej kvalifikácie SEP(L) alebo MEP(L).