Rozsah praktického výcviku
Rozsah praktického výcviku

10 hodín

Rozsah teoretického výcviku
Rozsah teoretického výcviku

bez teoretického výcviku

Platnosť kvalifikácie
Platnosť kvalifikácie

Licencia PPL(A) - neobmedzená platnosť
Kvalifikačná kategória SEP(L) - 24 mesiacov

Spôsob ukončenia výcviku
Spôsob ukončenia výcviku

Praktické preskúšanie examinátorom

Cieľ výcviku

Cieľom výcviku na získanie PPL(A) pre držiteľa licencie LAPL(A) je rozšíriť vedomosti žiaka - pilota pre bezpečné a efektívne vykonávanie letov za podmienok VFR na jednomotorových piestových letúňoch.

Vstupné požiadavky

  • platný preukaz spôsobilosti LAPL(A)
  • platný preukaz zdravotnej spôsobilosti 1. alebo 2. triedy

Priebeh výcviku

  • zoznámenie sa s letovou príručkou a materiálnou časťou daného typu
  • palubný výcvik v lietadle
  • základná technika pilotáže a let po okruhu
  • nácvik činnosťi pri núdzových postupoch
  • samostatné lety
  • cvičenia pre zdokonalenie techniky pilotáže
  • navigačné lety

Získaná kvalifikácia

Po úspešnom dokončení výcviku získa absolvent licenciu súkromného pilota PPL(A) spolu s triednou kvalifikáciou pre jednomotorové piestové letúne SEP(L), ktorá oprávňuje držiteľa vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC) bez odplaty, výhradne na súkromné účely.