Rozsah praktického výcviku
Rozsah praktického výcviku

20 letových hodín
35 hodín FNPT simulátor

Rozsah teoretického výcviku
Rozsah teoretického výcviku

teória dopravného pilota ATPL(A)

Platnosť kvalifikácie
Platnosť kvalifikácie

12 mesiacov

Spôsob ukončenia výcviku
Spôsob ukončenia výcviku

Praktické preskúšanie examinátorom

Cieľ výcviku

Cieľom modulového výcviku IR(A) pre viacmotorové lietadlá (ME) je vycvičiť pilota na úroveň požadovanú na lety IFR a lety za IMC v súlade s predpisom PART-FCL a pripraviť absolventa na úspešné preskúšanie z teórie IR a praktického lietania podľa prístrojov.

Vstupné požiadavky

 • platný preukaz spôsobilosti PPL(A)/CPL(A)
 • kvalifikácia pre nočné lety VFR
 • kvalifikácia pre viacmotorové lietadlá MEP(L)
 • absolvovaná teoretická príprava dopravného pilota ATPL(A)
 • platný preukaz zdravotnej spôsobilosti 1. alebo 2. triedy
 • nálet najmenej 50 letových hodín navigačných letov ako veliaci pilot (PIC)

Priebeh výcviku

 • postupy pri príprave a plánovaní letov IFR, vrátane využitia údajov z letovej príručky a príslušných dokumentov ATS na plánovanie letov IFR
 • prechod na let IFR po vzlete
 • štandardné prístrojové odlety (SID) a prílety (STAR)
 • traťové lety IFR a súvisiace postupy
 • postupy na vyčkávanie
 • prístrojové priblíženia až do stanovených MDA(H), DA(H)
 • postupy nevydareného priblíženia
 • pristátia z prístrojového priblíženia, vrátane priblíženia okruhom
 • letové manévre a jednotlivé letové charakteristiky
 • normálne, abnormálne a núdzové postupy a manévre pri letoch IFR

Získaná kvalifikácia

Držiteľ kvalifikácie IR(A) ME je oprávnený vykonávať lety podľa pravidiel IFR za IMC podmienok na jednomotorových aj viacmotorových lietadlách.