Rozsah praktického výcviku
Rozsah praktického výcviku

45 hodín

Rozsah teoretického výcviku
Rozsah teoretického výcviku

100 hodín

Platnosť kvalifikácie
Platnosť kvalifikácie

Licencia PPL(A) - neobmedzená platnosť
Kvalifikačná kategória SEP(L) - 24 mesiacov

Spôsob ukončenia výcviku
Spôsob ukončenia výcviku

Teoretická skúška na Dopravnom úrade SR a praktické preskúšanie examinátorom

Cieľ výcviku

Cieľom výcviku na získanie PPL(A) je vycvičiť žiaka - pilota, aby lietal bezpečne a efektívne podľa pravidiel letu za viditeľnosti VFR na jednomotorových piestových letúňoch.

Vstupné požiadavky

 • minimálny vek 16 rokov
 • platný preukaz zdravotnej spôsobilosti 1. alebo 2. triedy

Priebeh výcviku

 • teoretická príprava formou prednášok na učebni s inštruktorom
 • zoznámenie sa s letovou príručkou daného typu
 • palubný výcvik v lietadle
 • základná technika pilotáže
 • nácvik činnosťi pri núdzových postupoch
 • prvé samostatné lety
 • cvičenia pre zdokonalenie techniky pilotáže
 • lety podľa prístrojov
 • navigačné lety

Získaná kvalifikácia

Po úspešnom dokončení výcviku získa absolvent licenciu súkromného pilota PPL(A) spolu s triednou kvalifikáciou pre jednomotorové piestové letúne SEP(L), ktorá oprávňuje držiteľa vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC) bez odplaty, výhradne na súkromné účely.