Rozsah praktického výcviku
Rozsah praktického výcviku

Individuálny

Rozsah teoretického výcviku
Rozsah teoretického výcviku

Neobsahuje teoretický výcvik

Platnosť kvalifikácie
Platnosť kvalifikácie

24 mesiacov

Spôsob ukončenia výcviku
Spôsob ukončenia výcviku

Praktické preskúšanie examinátorom

Cieľ výcviku

Cieľom výcviku je preveriť a obnoviť návyky uchádzača v predmetnej triede s dôrazom na bezpečnosť a správne vykonávanie postupov.

Vstupné požiadavky

  • platný preukaz spôsobilosti PPL(A)/CPL(A)/ATPL(A)
  • platný preukaz zdravotnej spôsobilosti prislúchajúci k licencii

Priebeh výcviku

Rozsah každého výcviku sa posudzuje individuálne na základe kontrolného letu s uchádzačom, jeho letových skúseností a doby odkedy bola predmetná kvalifikácia neplatná.

Doporučený rozsah obnovovacích výcvikov:

  • menej ako 3 mesiace: ATO sa môže rozhodnúť, že nie je potrebný výcvik
  • 3 mesiace – 1 rok: minimálne 2 výcvikové sedenia
  • 1 rok - 3 roky: minimálne 3 výcvikové sedenia
  • viac ako 3 roky: absolvovať výcvik na prvé vydanie (rozsah 5 hodín)

Získaná kvalifikácia

Získaná kvalifikácia oprávňuje jej držiteľa vykonávať lety na jednomotorových piestových letúňoch za podmienok VFR.