Rozsah praktického výcviku
Rozsah praktického výcviku

5 hodín

Rozsah teoretického výcviku
Rozsah teoretického výcviku

teória dopravného pilota ATPL(A)

Platnosť kvalifikácie
Platnosť kvalifikácie

12 mesiacov

Spôsob ukončenia výcviku
Spôsob ukončenia výcviku

Praktické preskúšanie examinátorom

Cieľ výcviku

Cieľom výcviku je rozšíriť prístrojovú kvalifikáciu pilota na jednomotorové lietadlá aj na viacmotorové lietadlá so zameraním na lety IFR na dvojmotorových lietadlách okrem iného pri asymetrických letoch s jedným nepracujúcim motorom.

Vstupné požiadavky

  • platný preukaz spôsobilosti PPL(A)/CPL(A)
  • prístrojová kvalifikácia IR(A) SE
  • kvalifikácia pre viacmotorové lietadlá MEP(L)
  • platný preukaz zdravotnej spôsobilosti 1. alebo 2. triedy

Priebeh výcviku

  • opakovanie postupov pre IFR lety a to najmä traťové lety, zostupy a prístrojové priblíženia
  • nácvik núdzových postupov so zameraním na asymetrický let s jedným nepracujúcim motorom počas jednotlivých fáz IFR letu

Získaná kvalifikácia

Získané rozšírenie kvalifikácie IR(A) SE o IR(A) ME oprávňuje jej držiteľa vykonávať lety podľa pravidiel IFR za podmienok IMC na jednomotorových aj viacmotorových lietadlách.