Rozsah praktického výcviku
Rozsah praktického výcviku

5 hodín

Rozsah teoretického výcviku
Rozsah teoretického výcviku

7 hodín

Platnosť kvalifikácie
Platnosť kvalifikácie

neobmedzene

Spôsob ukončenia výcviku
Spôsob ukončenia výcviku

Odlietanie stanovenej osnovy výcviku

Cieľ výcviku

Cieľom výcviku na získanie kvalifikácie pre nočné lety je naučiť pilota lietať bezpečne a efektívne podľa pravidiel pre nočné lety za podmienok viditeľnosti zeme VFR.

Vstupné požiadavky

  • platný preukaz spôsobilosti PPL(A)
  • platný preukaz zdravotnej spôsobilosti 1. alebo 2. triedy s vyšetrením farbocitu podľa PART - MED A.030.E

Priebeh výcviku

  • teoretická výučba
  • zoznámenie sa s pravidlami a postupmi lietania v noci
  • praktický výcvik vzletu, letu a prístatia v noci
  • výcvik navigačného letu v noci

Získaná kvalifikácia

Po ukončení výcviku je absolvent oprávnený lietať v noci za podmienok viditeľnosti zeme VFR.