Rozsah praktického výcviku
Rozsah praktického výcviku

30 hodín

Rozsah teoretického výcviku
Rozsah teoretického výcviku

teória dopravného pilota ATPL(A)

Platnosť kvalifikácie
Platnosť kvalifikácie

36 mesiacov

Spôsob ukončenia výcviku
Spôsob ukončenia výcviku

Praktické preskúšanie examinátorom

Cieľ výcviku

Cieľom výcviku na získanie kvalifikácie leteckého inštruktora je vycvičiť držiteľov preukazu spôsobilosti na úroveň profesionality nutnú na vydanie kvalifikácie FI(A) a za tým účelom:

 • zopakovať a aktualizovať technické vedomosti inštruktora pre výcvik žiakov
 • vycvičiť inštruktora pre výcvik žiakov vyučovať základné predmety a letové cvičenia
 • ubezpečiť sa, že lietanie inštruktora pre výcvik žiakov má dostatočne vysoký štandard
 • naučiť inštruktora pre výcvik žiakov základom výučby a ich uplatňovania na úroveň PPL

Vstupné požiadavky

 • držiteľ licencie ATPL(A)/CPL(A) - nálet aspoň 200 hodín, z toho aspoň 100 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC) letúňa
 • držiteľ licencie PPL(A) - nálet aspoň 150 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC)
 • nalietať aspoň 20 hodín preletov ako veliaci pilot zahrňujúcich let v celkovej dĺžke najmenej 540 km (300 nm), pri ktorom sa musí uskutočniť pristátie s úplným zastavením na dvoch rôznych letiskách
 • úspešne urobiť zvláštnu vstupnú letovú skúšku s FI kvalifikovaným v súlade z PART-FCL, založenú na preskúšaní odbornej spôsobilosti pred začiatkom kurzu. Táto letová skúška musí zhodnotiť spôsobilosť žiadateľa absolvovať kurz

Priebeh výcviku

 • teoretická príprava - vyučovanie a učenie
 • samovzdelávanie a aktívna účasť žiadateľa na teoretickej príprave žiakov pred zahájením praktického výcviku na PPL(A) a pozemných príprav obsiahnutých v osnove letového výcviku PPL(A) a CPL(A)
 • praktický výcvik pozostáva z 30 hodín výcviku vo dvojom, kde žiadateľ o kvalifikáciu FI(A) letí z pravej strany

Získaná kvalifikácia

Držiteľ kvalifikácie FI(A) je opravnený pôsobiť ako inštruktor a vykonávať výcvikové lety na získanie licencie PPL(A) a kvalifikácie SEP(L). Po splnení dodatočných požiadaviek môže pôsobiť ako inštruktor aj pri ďalších typoch výcvikov a kvalifikácií.