Rozsah praktického výcviku
Rozsah praktického výcviku

6 hodín

Rozsah teoretického výcviku
Rozsah teoretického výcviku

7 hodín

Platnosť kvalifikácie
Platnosť kvalifikácie

12 mesiacov

Spôsob ukončenia výcviku
Spôsob ukončenia výcviku

Praktický skill test

Cieľ výcviku

Cieľom výcviku na získanie triednej kvalifikácie pre viacmotorové letúne MEP(L) je vyškoliť pilota po teoretickej aj praktickej stránke na úroveň požadovannú pre úspešené vykonanie preskúšania na viacmotorovom lietadle a jeho bezpečnú prevádzku počas normálnych aj núzdových podmienok za VFR.

Vstupné požiadavky

  • platný preukaz spôsobilosti PPL(A)/CPL(A)
  • platnný preukaz zdravotnej spôsobilosti 1. alebo 2. triedy
  • nálet najmenej 70 letových hodín ako veliaci pilot (PIC) na jednomotorových letúňoch

Priebeh výcviku

Rozsah výcviku zodpovedá komplexnosti letúňa a zabezpečuje, aby bol absolvent schopný vykonávať všetky činnosti a využívať vybavenie a systémy letúňa v súlade s letovou príručkou.

  • teoretická výučba
  • zoznámenie sa s letovou príručkou daného typu
  • palubný výcvik v lietadle
  • nácvik činnosťi pri normálnych postupoch
  • nácvik činnosťi pri núdzových postupoch
  • nácvik techniky pilotáže počas asymetrického letu, pri simulovanej poruche motora

Získaná kvalifikácia

Získaná kvalifikácia oprávňuje jej držiteľa vykonávať lety na viacmotorových piestových letúňoch za podmienok VFR.